{@@seo_base_currency_summary@@} {@@seo_quote_currency_summary@@}

ไทย

English ENHANCED
简体中文
繁體中文
한국어
Русский
Deutsch
Français
Español
Türkiye
Tiếng Việt
Português-BR
Português-PT
ไทย
ดูทั้งหมด
การจัดการ API

การแจ้งเตือน

Huobi ให้ APIที่มีฟังก์ชั้นหลากหลายแก่คุณ ใช้API เพื่อรับบริการตรวจสอบ ซื้อขายอัตโนมัติ ฯลฯ โดยผ่าน API เอกสาร ตรวจสอบใช้งานอย่างไร

ผู้ใช้ทุกคนสามารถสร้างรหัส 5 คู่

โปรดอย่าเปิดเผยรหัสของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินของคุณเสียหาย เพื่อความปลอดภัย แนะนำให้ผูกพันรหัสกับ IP รหัสทุกชุดอย่างมากผูกพันกับ 10 IP หากมีที่อยู่ที่เดียว โปรดกรอกโดยตรง หากมีIPหลายที่โปรด โปรดวรรคด้วยเครื่องหมายคอมาส เช่น 192.168.1.1,192.168.1.2,192.168.1.3 。

วันที่สร้าง หมายเหตุ Permission คีย์การเข้าถึง Access Key ที่อยู่ IP ที่ผูกไว้ วันหมดอายุคงเหลือ(วัน) สถานะ ปฏิบัติการ