{@@seo_base_currency_summary@@} {@@seo_quote_currency_summary@@}
Quản lý API

Nhắc nhở

Huobi cung cấp cho bạn API rộng rãi, bạn có thể sử dụng API tra vấn tình hình, tự động giao dịch và các dịch vụ khác. Thông qua file tra xem hướng dẫn sử dụng.

Mỗi tài khoản người dùng cài đặt nhiều nhất 5 cặp chìa khoá bí mật.

Vui lòng không tiết lộ chìa khoá bảo mật của bạn cho bất cứ ai, để tránh những tổn thất không đáng có. Vì lý do an toàn bảo mật, chúng tôi kiến nghị bạn nên liên kết chìa khoá bảo mật của mình với địa chỉ IP, mỗi chìa khoá bảo mật chỉ được liên kết nhiều nhất với 10 địa chỉ IP.

Nếu chỉ có một địa chỉ IP, bạn có thể nhập trực tiếp. Nếu có nhiều hơn 1 địa chỉ IP, bạn nên dùng dấu phẩy để phân biệt (ví dụ: 192.168.1.1,192.168.1.2,192.168.1.3).

Thời gian tạo mới Ghi chú Quyền hạn Truy cập chìa khóa bí mật Access Key Bind IP Address Thời gian có hiệu lực còn lại (ngày) Status Action