Người dùng kính mến, gần đây chúng tôi sẽ thay đổi địa chỉ truy cập Huobi Global,
sau này xin quý người dùng truy cập Huobi Global qua www.hbg.com. Để tiện lợi cho người dùng, vui lòng truy cập và lưu lại địa chỉ này.

Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Gold VIP privileges.
Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Diamond VIP privileges.
 • Lệnh hiện tại
 • Lịch sử lệnh
 • Lịch sử giao dịch
 • Thời gian
 • Cặp giao dịch
 • Loại
 • Side
 • Giá
 • Số lượng
 • Tổng giá
 • Điều kiện dừng
 • Đã thành giao
 • Chưa thành giao
 • Action
Tạm thời không có lịch sử
 • Thời gian
 • Cặp giao dịch
 • Loại
 • Side
 • Giá
 • Lượng lệnh
 • Đã thành giao
 • Giá bình quân
 • Điều kiện dừng
 • Status
 • Action
Tạm thời không có lịch sử
 • Thời gian
 • Cặp giao dịch
 • Loại
 • Side
 • Giá
 • Số lượng
 • Mức thành giao
 • Phí thủ tục
Tạm thời không có lịch sử

© 2013-2019 Huobi Global